Χαρτοφυλάκιο Υποβρύχιας Φωτογραφίας

Το Χαρτοφυλάκιο Υποβρύχιας Φωτογραφίας δημιουργήθηκε μετά την επιτυχή διοργάνωση του Διαγωνισμού Υποβρύχιας Φωτογραφίας από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, με περισσότερες από 100 φωτογραφίες μέσω 21 συμμετοχών στην κατηγορία “Ευρυγώνια (wide-angle)” και 15 συμμετοχών στην κατηγορία “Μάκρο (macro)".

Στόχοι του Χαρτοφυλακίου είναι να αναδείξει και να προβάλλει τον πλούσιο βυθό και βιοπικοιλότητα των νησιών του Νοτίου Αιγαίου.

office content 1 office content 2

Προστασία, Προβολή & Ανάπτυξη

Η συγκεκριμένη δράση προάγει τον τομέα των καταδύσεων και συντελεί στην προστασία του βυθού, πολύτιμου πόρου του πλούτου των νησιών μας, με προγράμματα που συμπεριλαμβάνουν τους πολίτες και ενθαρρύνουν τη δημιουργικότητα.

Προβολή βυθού

Ο βυθός του Αιγαίου χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη βιοπικοιλότητα και πλούτο που αναδεικνύονται μέσω των φωτογραφιών.

Ανάπτυξη καταδυτικού τουρισμού

Η ανάπτυξη του καταδυτικού τουρισμού στα νησιά μας είναι ένας από τους στόχους του προγράμματος.

Ανοιχτό σε όλους

Όλοι οι πολίτες μπορούν να καταχωρίσουν τη δική τους υποβρύχια φωτογραφία.